تبلیغات
فجر نیوز - طرح دو نوع گلخانه
شنبه 4 اردیبهشت 1395  08:36 ق.ظ

● طرح دو نوع گلخانه : یک طرفه دو طرفه

خرید گل
قدم اول تفکیک بین گلخانه ای است که در یک محیط متناسب از لحاظ گرما روشنائی و رطوبت عمل آیند محیط خشک کم نور اطاقهای منازل آسری مان ها برای آنها مناسب نیست . گیاهانی که در منزل مراقبت می شوند بایستی بتوانند با شرایط داخلی منزل سازگار شوند . احتمالا در منزل بخاری یا شوفاژ باشد میزان گرما بالا و پائین برود ، دریچه ها شاید باز بسته شوند یا روشنائی لازم در منزل موجود نباشد . باین ترتیب گیاه با بودن شرایط نا مساعد وضع نا نرمال ی پیدا می نماید نیاز به گرما رطوبت مناسب گلخانه را دارد . شما نمی توانید به خاطر نگهداری گلدانهای مناسب منزلتان را عوض بکنید ولی لا اقل می توانید گلدانهای متناسب برای منزلتان بخرید . در زمستان چنانچه شما در یک اطاق سرد زندگی می بکنید و وقت شب بخاری یا شوفاژ را خاموش می بکنید ، باید نباتات مقاوم به سرما در اطاق داشته باشید . در صورتیکه اطاقتان تاریک است و نور کامل آفتـاب ندارید ، از گیاهانی که گل نمی کنند و تنها برگشان زینتی است ، مثل فیلودندرون استفاده بکنید . هر گیاهی نیازهای غذائی را از طریق ریشه و برگها تامین می نماید علاوه بـر این برگها بایستی تنفس کنند . پس به هوا احتیاج دارند . ولی از جریان شدید هوا ناآسان می شوند . سرد و گرم شدن ناگهانی محیط روشنائی شدید و روشنائی کم تمام عواملی هستند که در زندگی گیاه تاثیر گذار ند . در هوای آزاد گیاهان مقاوم را برای این گونه شرایط آماده کرده اند . ولی در درون منزل زمان زیادتری ضروری است برای اینکه احتیاج گیاه تامین شود بایستی آنچه را که مساعد است فراهم بکنید آنچه مناسب نیست حذف نمائید . گیاه را نبایستی یک بار و غفلتا از محیط تاریک سایه دار در روشنائی شدید خورشید قرار داد . در این صورت برگهای قدیمی و کهنه میسوزند و فاسد می شوند برگهای نو ی که با موقعیت محل نو سازش دارند روی گیاه بیشتر شدن می کنند . در مورد سازش انواع گیاهان اکثر برگها که در مقابل نور زیاد شدید قرار گرفته اند مثالهای بسیاری میتوان آورد . شما در فصل زمستان گلدان فیکوس و سرخس غیره را در داخـل منزل نگه میدارید . اینها سرسبز و شاداب هستند . ولی در بهار زمان ی که درجه گرما هوا زیاد می شود ، غفلتا آنها را در آفتـاب شدید در هوای آزاد قرار میدهید . این تغییر ناگهانی برگهای کهنه را از بین میبرد .
دلیل این مساله واضخ است ، زیرا سازش برگها به روشنائی فقط در موقع بیشتر شدن برگ است . وقتیکه برگ به میزان بلوغ رسید به مفهوم کامل شد دیگر سازشی وجود ندارد . در علم گیاه شناسی این مورد ثابت شده است . گیاهانی را که به هوای گلخانه عادت دارند ، نبایستی غفلتا به محل تاریک سرد خشک اطاق ببرید . خوشبختانه تولید کنندگان گل و گل فروشیها به این مورد تذکر دارند گلدانها را از گلخانه گرم به گلخانه سردتری میبرند تا انساج آنها محکم شود باین طریق گیاهان نسبتا مقاومی بدست آورند تا در موقع انتقال به منزل آسیب ای نبینند .
● عوامل مهم تاثیر گذار در افزایش گیاهان خانگی
محیط داخلی بافتهای تشکیل دهنده هر گیاه به ویژه در بخش های گل برگ همیشگـی بوسیله محیط اطرافش متتاثیر می شود . عوامل فیزیکی خارجی یعنی نور گرما رطوبت ، هوا و غیره میزان واکنش های سلولی را تنظیم می کنند . اما به شرطی که این عوامل بصورت متناسب در میزان قابل تحمل و مورد نیاز به گیاه برسند . گیاهان تنها تا موقعی بیشتر شدن طبیعی و معمولی دارند که هریک از عوامل محیطی در میزان متناسب باصطلاح اُپتیممُم باقی بمانند . هر وقت، هوا ، گرما ، نور رطوبت آب مواد غذایی از این میزان تجاوز کنند محدودیتی در بیشتر شدن طبیعی گیاه ایجاد شود گیاه حساسیتی نشان می دهد که نمایش دهنده افزایش غیر طبیعی گیاه است .هم اکنون در مورد بعضی عوامل مهم و اثر گذار که در افزایش گیاهان خانگی تاثیر گذار هستند بطور جداگانه به بحث و گفتگو می پردازیم و عوامل اثر گذار دیگر درتغذیه گیاهی را در بخش مواظبت از گلها تحقیق خواهید کرد .
۱) نور : گیاهان برای تولید و ساخت غذا به روشنائی احتیاج دارند. نور احتمال دارد بوسیله اشعه مستقیم خورشید ، یا اینکه بطور غیر مشتقیم بتابد. شدت نور غیر مستقیم احتمالا کم یا خیلی باشد . اکثرا در گوشه های اطاق نور بطور غیر مستقیم بمیزان کم به گیاهان میرسد . گیاهان گلدار میزان اقل نصف روز نور مستقیم خورشید را ضروری دارند تا جوانه های گلشان بیشتر شدن نماید و باز شوند مثل گل شب بو . کاکتوس ها انواع دیگر گیاهان گوشتی هم به نور مستقیم خورشید نیازمندند. جهت اینکه رنگ قشنگ ی کروتون تغییر نکند بایستی آن را در نور مستقیم قرار داد . معمولا نور شدید آفتـاب بدلیل اینکه از عمل کربن گیری پیشگیری می نماید تعریق را در گیاه ارتقا میدهد زیان آور و در نتیجه بیشتر شدن گیاه به تعویق می افتد . عشقه فیلودندرون ، بگونیای برگی پیرومیا دراسنا ، که دارای برگهای زینتی هستند به همین منظور کاشته می شوند بایستی در نور غیر مستقیم خورشید با شدت خیلی قرار بگیرند . همچنین گیاهان لطیف مثل ، بنفشه آفریقایی نور غیر مستقیم بمیزان زیاد ضروری دارند . در گوشه های کم نور اطاق نمی بایست گیاهان گلدار را قرار داد . گیاهان برگی را اگر یا دو هفته برای تزئینات در محل کم نور قرار دهند می بایست بعد از این مدت جایشان را عوض کنند آنها را در محل روشنتری قرار دهند و یا اینکه باید دو دسته گلدان آماده کرد هر هفته جای آنها را عوض کرد . یعنی یک سری را برای دکوراسیون در مکانی که نور کم است و سری دیگری را در محل روشن قرار داد . گیاهان سایه پسند یعنی آنهائی که به نور کم احتیاج دارند مثل ، عبائی بعضی از سرخس ها و فوتوس را میتوان در نور کم یعنی در گوشه های اطاق قرار داد .
۲) هوا و گرما : هوای خنک به آن اندازه ای که جهت زندگی آدم ضروری است جهت گیاهان ضرورت ندارد. معذالک گیاه هم احتیاج به هوا دارد بخصوص که هوا اکثرا همراه رطوبت است . گرما خیلی که هوای مرطوب را از بین میبرد باعث اکثر ناراحتی های گیاه می گردد . لذا تهویه برای گیاهان مورد احتیاج است بهتر است پنجره ها در بخش بالای اطاق باشد . بایستی توجه داشت که هر اندازه گیاه به سقف اطاق نزدیک تر باشد بیشتر متحمل گرما و خشکی می شود .در خانه هائی که زیاد گرم می شود و از بخاری برای گرما مصرف می شود بهتر است گلدانها را در کف اطاق بچینند . بطور معمول گرما اطاق در روز باید معادل ۲۰ درجه سانتیگراد باشد در شب ۱۵ درجه مناسب است . گرما های زیاد جهت گیاهان مضرند . اختلاف گرما شب با روز نباید بیشتر از ۵ درجه سانتیگراد باشد .چنانچه گرما روز برای مثال ۲۵ درجه باشد و در شب یخبندان شود گیاه از بین می رود . به ویژه گیاهانی که رطوبت دارند آسیب بیشتری خواهند دید. گیاهانی از قبیل : آویز کاغذی درختی ، شاه پسند درختی را در زمستان در اطاقی که گرما ۷ تا۱۰ درجه سانتیگراد دارد نگاهداری می کنند . باین ترتیب این گیاهان در زمستان استآسان مختصری می کنند و چون گرما کم است به آب کمتری احتیاج دارند و ریشه هایشان سالم می ماند نمی پوسد . در بهار و تابستان بعد این گیاهان بیشتر و بهتر گل خواهند داد . گلدانهای مرکبات را که در منزل مراقبت میکنند ، بهتر است در تمام طول مدت زمستان در زیر زمین خنکی که حدود ۷ تا ۸ درجه سانتیگراد گرما دارد نکهداری کنند و به آنها کم آب بدهند . باین ترتیب موقع بهار گلهایشان نمی ریزد و میوه روی درخت ظاهر می شود . همین طور جهت مثال در اطاقهای عیر مسکونی که بخاری یا شوفاژ ندارد و یا اینکه گرما کمتر از ۱۰ درجه سانتیگراد است ، عده کمی از گیاهان که در حال استراحت خواب می باشند بهتر سالمتر می مانند : مثل عبائی ، نخل زینتی فیکوس و غیره . گرما های مناسب جهت گیاهان مختلف که در منزل مراقبت می کنند یکنواخت نیستند و باهم فرق دارند . مثلا ، آنتوریوم بنفشه آفریقایی ، گرمای زیادتر ی نسبت به فیلودندرون ضروری دارند . کلا گیاهان برگی که مبداُ شان از مناطق گرمسیری است گرما روز بایستی بالاتر از ۲۵ درجه سانتیگراد در شب در حدود ۲۰ درجه باشد . اطاقهای ما اکثرا در زمستان برای نگهداری گلدانهای گل مناسب نیستند . زیرا زیاد گرم میشوند . ضرر این گرما از سرما بیشتر است . خوب است گیاهان گل دار را مثل سیکلامن یا میخک را در اطاق نسبتا خنک نگهداری کنند . باین ترتیب دوام گل زیادتر می شود . در اطاقهائیکه اکثرا درزهای پنجره باز هستند و محکم بسته نمی شوند گلدانهائیکه نزدیک پنجره قرار گرفته اند در شب های زمستان آسیب می بینند . بهمین دلیل بایستی گلدانها را در شب از کنار پنجره ها دور کرد و یا توسط پرده یا کرکره گلدانها را از سرما محفوظ داشت . حتی الامکان باید سعی کرد که گیاهان در ارتباط با سرما نباشند . چنانچه گیاه سرما دید و برگهایش خشن و سفت شد بایستی آنرا با آب سرد شست تا بتدریج بحالت اولیه برگردد .ولی نمی بایست گیاه را نزدیک بخاری قرار داد . با وجود این شاید گیاهی که سرما دیده دوباره بحالت اولی برنگردد . ولی شما تلاش خود را کرده اید .
۳) رطوبت : رطوبت هوا مثل نور و گرما مورد احتیاج گیاه است. اما فراهم کردن رطوبت در اطاق کار مشکلی است . اکثر گیاهان بغیر از کاکتوس ها و گیاهان باصطلاح گوشتی در هوای گرم و خشک ناآسان میشوند . گاز بخاری ، هوای اطاق را خشک می نماید . نبایستی انتظار داشت که در اطاق رطوبتی معادل گلخانه تولید و ساخت کنیم با این وجود با وسائلی میتوان تا میزانی رطوبت را تامین کرد . جهت مثال با گذاشتن کوزه های گلی روی رادیاتور شوفاژ قرار دادن ظرفی محتوی تورب یا خزه بین گلدانها بشزطی که دائما مرطوب باشد . بایستی بخاطر داشت که برای گیاهان گرمسیری رطوبت بهتر از گرما خیلی است . رطوبت دادن به برگ گیاهان زیاد تاثیر گذار است جهت این کار می توان در یک روز گرم تمام گلدانها را از اطاق خارج کرد و با یک دستگاه آب پخش کن برگها را شستشو داد یا در منزل چنانچه روی مبلها را با پلاستیک بپوشانند میتوانند بهمان ترتیب با تلمبه های دستی روی برگها را خیس کنند . شاید گلدان گل را داخـل گلدان بزرگتری قرار دهند و بین جدار دو گلدان را با تورب یا خزه مرطوب پر کنند مجددا در فواصلی تورب یا خزه را مرطوب نمایند یا اینکه یک طشت آهنی که شش گلدان یا بیشتر در آن جا می گیرد تولید و ساخت کرده گلدانها را در آن بچینند ، بین گلدانها را با خزه یا تورب مرطوب پر کنند و دائما تورب یا خزه را مرطوب نگهدارند . طریق آسان تر اینکه روی خاک هر گلدانی تورب یا خزه مرطوب قرار دهند. چنانچه هده ای از گلدانها بطور مجتمع در گوشه ای قرار گیرند رطوبتشان بهتر حفظ می شود . گلدانهای رطوبت رفیق مثل سیکلامن بنفشه آفریقایی یا آزاله را در موقعی که حمام میروید در آنجا بگذارید .گلدانهای فوق را در تمام مدت شب از حمام بیرون نیاورید به این وسیله گلها شاداب خواهند شد . گاهی از گیاهان در شرایط خشکی هوا میتوانند زندگی کنند حتی خوبتر افزایش می کنند مانند : عبائی ، سانسوریا و سجافی . معمولا گیاهان را نمی بایست نزدیک شوفاژ ، بخاری یا مقابل دهانه کولر در و پنجره های باز قرار داد . گیاهانی را که رطوبت زیاد لازم دارند در محفظه شیشه ای بنام تراریوم طبق شکل شماره می کارند . از این وسیله علاوه بـر مراقبت گیاهان گرمسیری بغیر از کاکتوس ها وبقیه گیاهان گوشتی میتوان برای تکثیر گیاهان دیگر استفاده کرد . همان گونه یکه گفته شد گیاهان رطوبت رفیق را مستقیما در تراریوم می کارند .
ـ تراریوم : تراریوم از جعبه چوبی با لبه ای به ارتفاع ۱۵ سانتیمتر تشکیل شده است . در بالای این جعبه قطعه ای شیشه نصب می کنند که بوسیله نوار چسب بهم متصل شده اند یک شیشه متحرک در روی آن قرار می دهند . این شیشه جهت تهویه گیاهان درون جعبه بکار می رود و هر وقت رطوبت داخـل تراریوم خیلی شود شیشه بالائی را برمی دارند تا رطوبت تقلیل یابد . ته جعبه ۲ – ۳ سانتیمتر شن درشت یا تیله خرده می ریزند .روی شن ورقه نازک زغال خرد شده روی زغال خرده ها را مخلوطی از سه پنجم تورب دو پنجم ماسه پر می کنند ( ماسه شسته بدون خاک ) . اما این مخلوط را قبل مرطوب کرده روی آن خزه مرطوب پهن می کنند . در تراریوم گلهائی نظیر : کروتون – مارنتا – حسن یوسف – عَشَقه انواع سرخسهای پا کوتاه و بنفشه آفریقایی را می کارند .علاوه بـر تراریوم در منزلهای نو اکثرا پاسیو موجود است که در آنجا گیاهان رطوبت رفیق را می کارند . بیشتر اوقات چون ارتفاع پاسیو زیاد است و گرما بطرف بالای آن می رود محیط پاسیو خشک می گردد هم رطوبت محیطی کم می شود و هم گرما نزدیک خاک کم است . در این مورد یعنی در موقع کاشت گیاهان در پاسیو شاید شیشه های سقف را دوجداره کرد و یا پلاستیکی بالای گیاهان کشید یا اینکه با شیلنگ رطوبت محیطی را بیشتر کرد یعنی روزی یکبار در صبح روی برگهای گیاهان را مرطوب نمود .


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
Foot Complaints
جمعه 13 مرداد 1396 03:57 ب.ظ
It's actually a nice and helpful piece of
info. I am happy that you just shared this helpful info with us.
Please keep us informed like this. Thank you for sharing.
foot pain at night
پنجشنبه 8 تیر 1396 04:20 ب.ظ
Glad to be one of many visitants on this awful website :D.
karylupkin.wordpress.com
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 09:54 ق.ظ
Thanks for finally writing about >فجر نیوز - طرح دو نوع گلخانه <Loved it!
BHW
چهارشنبه 30 فروردین 1396 04:46 ق.ظ
We stumbled over here different website and thought I
may as well check things out. I like what I see so now
i am following you. Look forward to checking out your
web page repeatedly.
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 10:07 ب.ظ
It's very effortless to find out any topic on net as compared to textbooks,
as I found this post at this web site.
manicure
شنبه 19 فروردین 1396 09:34 ب.ظ
This paragraph is really a good one it helps new internet people, who are
wishing in favor of blogging.
minoo
شنبه 4 اردیبهشت 1395 12:22 ب.ظ
دوست داری با سایت های تبادل لینکی که در صفحات اول گوگل هستند آشنا بشی؟ بله...خوب پس سریع بیا
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر